• 1 .

  • 6

  • 5

  • 1

Tin tức - sự kiện
Kiến nghị về đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường Hoàng Văn Thái
Trên cơ sở kiến nghị của Sở Giao thông Vận tải tại nội dung Công văn số 1583/SGTVT-GĐ&QLCL ngày 13/5/2015 "V/v liên quan đến kiến nghị của UBND quận Liên Chiểu về đảm bảo an toàn giao thông trên đường Hoàng Văn Thái". Ngày 10/6/2015 UBND thành phố Đà Nẵng đã có Công văn số 4319/UBND-QLĐTh, theo đó UBND thành phố có ý kiến như sau:

   1. Đối với kiến nghị lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông tại ngã ba đường Tôn Đức Thắng - Hoàng Văn Thái:
   - Giao Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu, đề xuất lại việc lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông tại nút giao Tôn Đức Thắng – Hoàng Văn Thái, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

   - Giao Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty QLVH đèn chiếu sáng công cộng lắp đặt bổ sung trụ đèn chiếu sáng (trụ 03 bóng) trên đảo dẫn hướng giữa đường Hoàng Văn Thái để đảm bảo quan sát rõ các phương tiện giao thông lưu thông qua nút vào ban đêm.
   2. Đối với kiến nghị lắp đặt đèn tín hiệu cảnh báo giao thông (đèn nháy vàng) tại các nút giao thông:
   a) Nút giao thông đường Hoàng Văn Thái - Nguyễn Khắc Nhu nối dài:
   - Chưa lắp đặt đèn tín hiệu nhấp nháy ánh sáng vàng tại vị trí nút vào thời gian này.
   - Cho phép lắp đặt bổ sung biển 207 “Giao nhau với đường không ưu tiên” trên đường Hoàng Văn Thái và biển chỉ dẫn “Đi chậm, chú ý quan sát” trên đường Nguyễn Khắc Nhu nối dài.
   b) Nút giao đường Hoàng Văn Thái - đường vào Khu dân cư Khánh Sơn 1 (đường Trà Na 3 và đường Huỳnh Thị Bảo Hòa):
   - Chưa triển khai lắp đặt đèn tín hiệu nhấp nháy ánh sáng vàng tại vị trí nút trong thời gian này.
   - Cho phép lắp đặt bổ sung biển 207 “Giao nhau với đường không ưu tiên” trên đường Hoàng Văn Thái và biển 208 "Giao nhau với đường ưu tiên" kết hợp biển chỉ dẫn “đi chậm, chú ý quan sát” trên đường Trà Na 3 và đường Huỳnh Thị Bảo Hòa.
   c) Nút giao đường Hoàng Văn Thái - đường vào Doanh trại bộ đội 409: Cho phép lắp đặt đèn tín hiệu cảnh báo giao thông (đèn nhấp nháy ánh sáng vàng) kết hợp biển phụ “chú ý quan sát” trên tất cả các hướng lưu thông đến nút.
   3. Đối với đề nghị cấm đỗ ô tô tải tại khu vực Nghĩa trang Liệt sỹ Hòa Minh: Thống nhất chủ trương cho phép lắp biển cấm đỗ đối với ô tô tải phần mặt đường phía Nam đường Hoàng Văn Thái tại khu vực Nghĩa trang Liệt sỹ Hòa Minh (từ đường Đào Sư Tích đến đường Tôn Đức Thắng).
   4. Đối với đề nghị kẻ vạch vỉa hè đường Hoàng Văn Thái: Giao UBND quận Liên Chiểu phối hợp Sở Giao thông Vận tải thống kê, đề xuất và lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính trình UBND thành phố xem xét phê duyệt.


Trần Viết Hùng

Các bài viết khác